U gudub tusmuda ugu wayn
Somali_Talk_Show_GROUP02_1

Qaybti 2aad

Qaybti 2aad

  • Barnaamij Cusub

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah

Daawo Barnamijka Cusub

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah