U gudub tusmuda ugu wayn
SAAD.Still002.jpg

Sheekada Sacad: Safar uu qoomamayn doono

La wadaag tan:

Wax la mid ah may kugu dhacdey?

Sheeg sheekadadah