Search

ዛንታ ዘርአጋብር – ኣብ ኢድ ሰምሰርቲ

ዛንታ ዘርአጋብር – ኣብ ኢድ ሰምሰርቲ

ዘርአጋብር ካብ ሲኦል ድሒኑ ዛንታኡ ክጸዊ ዝበቕዐ ሰብ እዩ፡፡ ኣብ ምድረበዳ ሊብያ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ብተደጋጋሚ ጥቓ ሞት ቀሪቡስ ብህይወቱ ወጺኡ፡፡ ኣብቲ ምድረበዳ ብህይወት ንኽቕጽል ሽንቱ ሰትዩ፤ ሰባት ብጽምኢ፤ጥሜት፤ መውጋእቲ ጥይት ከምኡውን ሰምሰርቲ ብዘውረዱሎም ማህረምቲ ክሞቱ ተዓዚቡ፡፡ ብጾቱ ብመካይን ስሚንቶ ክጭፍለቑ፤ ደቀንስትዮ ድማ ብተደጋጋሚ በቶም ሰምሰርቲ ጾታዊ ዓመጽ ክፍጸመን ርእዩ፡፡   

“ከምዚ ኢለ ብህይወት ወጺአ እንክርእዩ ሰባት ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ከተእምኖም ጸገም እዩ” ይብል ዘርአጋብር::

“ካብ ገዛኻ ምስ ወጻእካ ጽቡቕ ኣይገጥመካን እዩ” ይብል ንሱ፡፡ “እቲ ዝኸፍአ ዘጋጥመካ ነገር ሞት እዩ፤ ግና እቲ ኣብ ዝደት ዘጓንፈካ ሞት ናይ ሞት ሞት እዩ” ይብል፡፡

ቅድሚ ናብ ሊብያ ምእታዉ ዝነበረ ኩነታት እንክዝክር ዘርአጋብር ዳርጋ ምንም ሓደጋ ዘይነበረ እዩ ብምባል ይገልጾ፡፡ እቲ ዝዓበየ ስግኣትና መንግስቲ ኤርትራን ሱዳንን ከይከሽፉና እዩ ኔሩ፡፡ ዶብ ግብጺ ምስ በጻሕና እቶም ሰምሰርቲ ምስ ኣኽበርቲ ጸጥታ ተታኹሶም፡፡ ዘርአጋብር ተሳፊርዋ ዝነበረት መኪና በሰላም እኳ እንተ”ምለጠት ሸሞንተ ሰባት ግና ብዝወረዶም ማህረምቲ ጥይት ሞይቶም እዮም፡፡ ኣብቲ ዕግርግር እተን ተሳገርቲ ጽዒነን ዝነበራ መካይን ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ፋሕ ብትን ስለ ዝበላ እቶም ሰምሰርቲ ነተን ካልኦት መካይን ክሳብ ዘምጽኡወን ንዘርአጋብርን ብጾቱን ካብተን መካይን ክወርዱ ኣዘዝዎም፡፡

“ነቶም ብመንግሰቲ ግብጺ ተታሒዞም ዘለዉ ብጾትና ክንርእዮም ኢና ኢሎም ኣብ ማእከል ምድረበዳ ገዲፎምና ተዓዚሮም ” ይብል፡፡

“ኣብ ጸምጸም በረኻ 70 ንኸውን ሰባት ገዲፎምና ከይዶም እቶም ሊብያውያን ” ይብል ወሲኹ፡፡

ን 14 መዓልታት ዘርአጋብርን እቶም ካልኦት ሰገርትን ብቁንጣሮ መግብን ማይን ጸንሑ፤ ውዒሉ ሓዲሩ ድማ እቲ ስንቂ ተወድአ፡፡ በቢሓደ ሰባት ክሞቱ ጀመሩ፡፡

ጸብጻብ ዛንታ ጉዕዞ ዘርአጋብር ካብ ኤርትራ ናብ ሊብያ ኣብዚ ስማዕ

ነቲ ጨካን ጉዕዞ ብሰላም ምስ ወድኦ ደጊም ካብ ሊብያ ጨሪሱ ዝወጸሉ መዓልቲ ክጽበ ጀመረ፡፡ ክልተ ሳዕ ድማ ፈተነ ገበረ፡ እንተኾነ ብ ኣኽበርቲ ጸጥታ ተታሒዙ ናብ ቤት ማሕቡስ ኣተወ፡፡ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ግን ተዓወተ፡፡ እታ 470 ሰባት ሒዛ ዝነበርት ጃልባ ብ ሓለዋ ገማግም ኢጣልያ ድሒና ኣውሮጳ ኣተወ፡፡

እዚ ቃለመጠይቕ ኣብ ዝተገብረሉ ግዜ ዘርአጋብር ኣብ ጀርመን ምንባር ካብ ዝጅምር ዓመቱ ኣሕሊፉ ኣሎ፡፡ ከም ብዙሓት ስደተኛታት ህይወት ኣውሮጳ ከምቲ ዝሓሰቦ ኮይኑ ኣይረኸቦን፡፡ በቲ ዛጊት ዘሕለፎን በቲ ዘሕልፎ ዘሎን ናይ ብሕትውና ህይወት ከቢድ ናይ መንፈስ ጭንቀት ይስምዖ፡፡ካብዚ ንኽገላገል መስተ የዘውትር እዩ፡፡

“ርግጽ”ዩ ህይወትና ሕጂ ውሑስ እዩ፡ ገና መለሳ የብሉን በጃኻ!” ብምባል የማርር፡፡

“ብዙሓት ሓደስቲ ዝመጹ ኣደዳ ጭንቀትን መስተን ኮይኖም ኣለዉ፡ ንዓይ ወሲኽካ! ” ይብል፡፡ “ብዛዕባ ኣውሮጳ ካልእ ሕልሚ እዩ ኔሩና! ከምዛ ገነት ጌርና ኢና ስኢልናያ ኔርና”

ፈተነ ሓድሽ ህይወት ዘርአጋብር ኣብዚ ስማዕ፡፡

ዕለተ ቃለመሕትት: 22 September 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 1 December 2016  |
ሓታቲ: Messai Ali  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn